Vitajte na Lampogas.sk

Spoločnosť Lampogas.sk zabezpečuje distribúciu a predaj LPG, to znamená skvapalnených uhľovodíkových plynov: propánu, butánu a propán-butánových zmesí. Svojimi dodávkami kvalitného plynu podporuje rozvoj priemyslu, podnikania a energeticky úsporných technologických riešení, ktoré sú zároveň šetrné k životnému prostrediu.

Plyn na energetické zabezpečenie objektov, technologické účely, pohon áut a vysokozdvižných vozíkov dodávame v plynových zásobníkoch a ľahkých, bezpečných PB fľašiach. Máme vlastnú sieť viac ako 40 čerpacích staníc LPG na čerpacích staniciach OMV (ďalšie sú vo výstavbe).
Poskytujeme profesionálne služby, stálu kvalitu a originálne postupy, ako znížiť náklady na palivá a energie.

NOVINKY
Nová ČS LPG Hlohovec
Odteraz môžete čerpať LPG do svojich vozidiel už aj na ČS Agip v Hlohovci-Šulekove.

Nová ČS LPG Bratislava-Jarovce 2
Odteraz môžete čerpať LPG do svojich vozidiel už aj na ČS OMV Bratislava - Jarovce 2 na diaľnici D2.
LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 3
831 06 Bratislava
Kontakt:
Tel.: 02/44373768
info@lampogas.sk
© 2012
LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Všetky práva vyhradené