Kontakt

LAMPOGAS.sk, s.r.o.

Nám. A. Hlinku 3
831 06 Bratislava

Tel.: 02/44373768
  

E-mail: info@lampogassk.sk
             objednavka@lampogassk.sk 

IČO: 44 930 844
DIČ: 2022887922
IČ DPH: SK2022887922 

Banka: TATRABAKNA
Číslo účtu: 2628206636/1100


Zapísaná: V obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: s.r.o. Vložka číslo: 60223/B

 

Kontaktný formulár:
LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 3
831 06 Bratislava
Kontakt:
Tel.: 02/44373768
info@lampogas.sk
© 2012
LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Všetky práva vyhradené