LPG do auta

Jazdiť na propán bután (LPG) znamená myslieť a konať v súlade so životným prostredím!

Ľudská činnosť všade okolo nás má vplyv na životné prostredie. Jedným zo závažných negatívnych dopadov na prírodu je aj znečistenie ovzdušia oxidom dusíka, spôsobené výfukovými plynmi z vozidiel. V posledných rokoch čím ďalej, tým väčší počet vlád, organizácií, ale aj jednotlivcov sa vážne zaoberá hrozbami, ktoré súvisia so zníženou kvalitou ovzdušia a vedome sa snaží prijímať opatrenia vedúce k zastaveniu tohto negatívneho javu. Jedným z dôkazov je aj fakt, že stále viac výrobcov automobilov zaraďuje do svojej ponuky hybridné vozidlá. Patria medzi nich aj značky Škoda, Fiat, PSA. Širšiemu použitiu hybridných vozidiel dnes ešte bráni ich vysoká cena, a teda dlhá doba návratnosti investície. Jednou z alternatívnych a pritom ekonomický prístupných možností je pohon na LPG (skvapalnený uhľovodíkový plyn), ktorého využívanie zaznamenalo v poslednom období významný krok vpred.

Jazda na vozidlách s LPG pohonom, šetrným / neutrálnym k životnému prostrediu, účinne prispieva k zníženiu znečistenia ovzdušia spôsobeného motorovými vozidlami. Nemusíme sa zriekať svojej mobility z dôvodu ochrany životného prostredia, pretože LPG prakticky neobsahuje zložky tvoriace škodlivé častice ako sú uhlík a sadze. LPG vozidlá sú oveľa ekologickejšie ako vozidlá s pohonom na benzín či naftu. Spĺňajú aj prísne limity predpisu Euro-5.

Jazdite až o 50% lacnejšie!

LPG vozidlá sú šetrné aj bezpečné. Dnes je ich na cestách po celom svete viac ako 10 miliónov a tento počet sa stále zvyšuje, rovnako ako počet svetových automobiliek ponúkajúcich vozidlá vybavené pohonom na LPG už priamo z výroby. Ale rozširuje sa aj ponuka dodatočných prestavieb áut na LPG pohon o ďalšie a ďalšie typy. Hlavný dôvod zvyšujúceho sa záujmu je, samozrejme, skrytý v ekonomike jazdy na LPG.

6 dôvodov, prečo je LPG pohon taký hospodárny:

1. Takmer polovičná cena oproti benzínu
2. Nižšie servisné náklady
3. Opotrebenie motora sa zníži o 30 - 40%, životnosť sa zvyšuje
4. Menšia spotreba oleja
5. Vyššia predajná cena vozidla s nainštalovaným pohonom na LPG
6. Duálny pohon (LPG - benzín) podstatne zvyšuje dojazd vozidla

 

Rozhodnite sa pre kvalitu!

Plyn dodávaný spoločnosťou LAMPOGAS spĺňa všetky parametre normy EN 589. K vysokej kvalite nás zaväzuje aj skutočnosť, že naše čerpacie stanice sú umiestnené v sieti čerpacích staníc OMV.
 
LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 3
831 06 Bratislava
Kontakt:
Tel.: 02/44373768
info@lampogas.sk
© 2012
LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Všetky práva vyhradené