Pre firmy

Propán a propán-bután nachádzajú široké možnosti využitia aj v biznis sektore. Sú vhodné nielen na vykurovanie, prípravu teplej vody a varenie, ale ako zdroj energie tiež pre mnohé technologické účely, na pohon vysokozdvižných vozíkov a ako ekologická a ekonomicky výhodná pohonná látka pre motorové vozidlá. Sú natoľko univerzálne, že vyriešia prakticky akýkoľvek problém so zdrojom energie.

Pre menšie inštalácie, ale najmä tam, kde potrebujete mať ľahko prenosnú energiu na pripojenie širokej škály spotrebičov, je vhodný propán alebo propán-bután vo fľašiach. Fľaše s plynom môžete použiť ako trvalý či len ako dočasný zdroj energie kdekoľvek si to Vaše podnikanie vyžaduje:

  • v poľnohospodárstve – na vykurovanie menších objektov, prípravu teplej vody, v živočíšnej výrobe na intenzívny chov, pre bitúnky, na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov,
  • v stavebníctve – na dočasné vykurovanie stavieb, na urýchľovanie mokrých procesov, pri pokrývačských a klampiarskych prácach,
  • v strojárstve – na rezanie kovov, zváranie, spájkovanie, žíhanie,
  • v oblasti HO-RE-CA – na vykurovanie letných terás, prípravu teplej vody, varenie a grilovanie,
  • na pohon vysokozdvižných vozíkov – v porovnaní s benzínom a naftou dosiahnete nižšiu cenu paliva a univerzálnejšie využitie vozíka (vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, na rôznych povrchoch), a to vždy s tichým a plynulým chodom, bez potreby prídavných zariadení ako sú nabíjacie stanice elektrických batérií a pod..

Pre väčšie a trvalé inštalácie sa používa propán dodávaný autocisternou do zásobníkov inštalovaných priamo pri objekte spotreby. Veľkosť a počet zásobníkov závisí od inštalovaného výkonu pripojených spotrebičov. Štandardne sa na uskladnenie propánu a propán-butánu používajú nadzemné alebo podzemné zásobníky s objemom od 2 100 do 17 000 litrov. Propán v zásobníkoch si nachádza uplatnenie:

  • v poľnohospodárstve – na vykurovanie rôznych poľnohospodárskych objektov, v živočíšnej výrobe na intenzívny chov, pre bitúnky, sušičky v rastlinnej výrobe, na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov,
  • v stavebníctve – na vykurovanie, ohrev vody, výrobu a pokládku obaľovaných asfaltových zmesí, pre mobilné aj stabilné technológie v betonárkach, na sušenie a urýchľovanie mokrých procesov,
  • v strojárstve – na vykurovanie rôznych prevádzkových objektov a pre technologické využitie na rezanie kovov, zváranie, spájkovanie, žíhanie, zlievarenstvo, vytváranie ochrannej atmosféry a pod..,
  • v oblasti· HO-RE-CA – na vykurovanie ubytovacích a reštauračných zariadení, prípravu teplej vody, varenie a ohrev vody v bazénoch.

Propán-bután, čiže LPG v zásobníku, sa inštaluje na čerpacích staniciach a používa sa ako pohonná látka pre motorové vozidlá. Čoraz viac sa uplatňuje aj na pohon firemných flotíl vozidiel, a to vďaka neporovnateľne nižším nákladom na palivo aj na servis - servisné intervaly sú dlhšie. LPG ako pohonná látka je navyše šetrnejšia k životnému prostrediu ako benzín alebo nafta.

LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 3
831 06 Bratislava
Kontakt:
Tel.: 02/44373768
info@lampogas.sk
© 2012
LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Všetky práva vyhradené