Zásobníky

Plyn, elektrina, obnoviteľné zdroje energie či LPG? Čo je pre Vás na kúrenie najvýhodnejšie? Ak si práve nemôžete dovoliť väčšie investície, zabudnite na novú prípojku zemného plynu, na tepelné čerpadlo aj biomasu. A skôr než sa rozhodnete pre elektrické vykurovanie, dôkladne zvážte, či nie je pre Vás LPG, čiže plyn – propán výhodnejším aj lacnejším riešením. Zvlášť, ak potrebujete vykurovať väčšie priestory a výrobné objekty.

Propán, rovnako ako propán-bután používaný do áut,  je skvapalnený uhľovodíkový plyn (skratka LPG) a poskytne Vám z hľadiska pohodlia všetko to, čo zemný plyn. Ako energia má však širšie použitie a čo je hlavné, nepotrebuje drahé rozvodné potrubia. Prepravuje sa v autocisternách a skladuje v zásobníku priamo pri vykurovanom objekte. Zásobník si môžete prenajať, ale pri dnešných cenách je už možné a zrejme výhodnejšie zaobstarať si vlastný. Na zásobník sa dajú pripojiť spotrebiče na teplovodné, teplovzdušné aj infražiaričové vykurovanie. Okrem kúrenia máte zároveň energiu na ohrev vody, varenie a rôzne technológie.

Čo ponúkame

 • Dodávky technologických častí propánového systému
 • Automatické dodávky plynu 
 • Základný a rozšírený servis plynových zariadení 
 • Poradenstvo s garanciou odbornosti 
 • Medzinárodné know-how

Akú pridanú hodnotu Vám poskytneme

 • Vysoká kvalita plynu, ktorú si môžete overiť na ateste
 • Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť vďaka stanovenému limitu počtu priamych odberateľov
 • Zníženie prevádzkových nákladov
 • Dodávky plynu v prípade potreby aj v čase kratšom ako 24 hodín
 • Neúčtujeme poplatky za dopravu a mýtne
 • Vysoký štandard kvality produktov a služieb je garantovaný medzinárodnou sieťou - Lampogas Italy

Veľmi dobre rozumieme tomu, že rozhodnutie o vykurovacom médiu sa nedá urobiť len na základe informácií z internetu. LPG je možné použiť na kúrenie, varenie, prípravu TÚV a na rôzne technologické účely takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Nie všade však musí byť tým najlacnejším variantom. Preto neváhajte a kontaktujte nás. Ochotne Vám poskytneme podrobnejšie informácie potrebné pre porovnanie vhodnosti rôznych zdrojov energie pre Vás.

LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Nám. A. Hlinku 3
831 06 Bratislava
Kontakt:
Tel.: 02/44373768
info@lampogas.sk
© 2012
LAMPOGAS.sk, s.r.o.
Všetky práva vyhradené